(2) Họa tiết màu vàng rực rỡ được thiết kế bởi Miles Redd, người thích dùng thuật ngữ thiết kế n