2 đá cẩm thạch Verde Aver được lựa chọn để gợi nhớ đến các bức tường lát gạch truyền thống