Màu-sắc-lên-không-gian-trong-phim_9

Nỗi đau và vinh quang (đạo diễn Pedro Almodóvar, nhà quay phim José Luis Alcaine, 2019).

Ảnh hưởng của màu sắc lên không gian trong phim 7