Màu-sắc-lên-không-gian-trong-phim_8

Phim Hotel Chevalier (đạo diễn Wes Anderson, quay phim Robert Yeoman, 2007).

Ảnh hưởng của màu sắc lên không gian trong phim 6