Màu-sắc-lên-không-gian-trong-phim_7

Marie Antoinette (đạo diễn Sofia Coppola, nhà quay phim Lance Acord, 2006).

Ảnh hưởng của màu sắc lên không gian trong phim 5