Màu-sắc-lên-không-gian-trong-phim_6

Phim Pleasantville (đạo diễn Gary Ross, nhà quay phim John Lindley, 1998).

Ảnh hưởng của màu sắc lên không gian trong phim 3