Màu-sắc-lên-không-gian-trong-phim_5

Phim Anh Hùng (đạo diễn Trương Nghệ Mưu, nhà quay phim Christopher Doyle, 2002).

Ảnh hưởng của màu sắc lên không gian trong phim 4