Màu-sắc-lên-không-gian-trong-phim_4

Phù thủy xứ Oz (đạo diễn Victor Fleming, nhà quay phim Harold Rosson, 1939)

Phù thủy xứ Oz 1939