Màu-sắc-lên-không-gian-trong-phim_3

Phim Anh Hùng (đạo diễn Trương Nghệ Mưu, nhà quay phim Christopher Doyle, 2002).

Hero 2002 film