Màu-sắc-lên-không-gian-trong-phim_2

Phim Women on the Verge of a Nervous Breakdown (đạo diễn Pedro Almodóvar, nhà quay phim José Luis Alcaine, 1988).

Ảnh hưởng của màu sắc lên không gian trong phim 2