Màu-sắc-lên-không-gian-trong-phim_1

Phù thủy xứ Oz (đạo diễn Victor Fleming, nhà quay phim Harold Rosson, 1939)

Ảnh hưởng của màu sắc lên không gian trong phim 1