Mảng-xanh-của-Foscarini_7

Tác phẩm sắp đặt của Foscarini là một phần của tuần lễ thiết kế Milan.

Mảng xanh của Foscarini tuần lễ thiết kế Milan