Mảng-xanh-của-Foscarini_3

Fregio được trình bày dưới dạng đèn treo và đèn tường, được thiết kế bởi Andrea Anastasio.

Fregio thiết kế bởi Andrea Anastasio