Untitled-9

Phòng trẻ em thiết kế bởi KTS Lukas Vacek (Atelier L). NTK Mimi Nguyễn Hoàng Lan cùng các con. Trên tường là tranh họa sĩ Ivan Kral.