Untitled-5

Ảnh chụp và vẽ các thành viên của gia đình dòng họ Pelnar (chồng Mimi) từ năm 1720-1916.Piano cổ của gia đình được chế tác tại Vienne từ năm 1900.Tủ màu vàng của Ikea + Gramophone của hãng Pro-Ject + “Design Glass Subject” của Jakub Berdych, tranh trên tường của họa sĩ Nguyễn Tường Huân (bố của Mimi) và sơn mài của họa sĩ Mai Văn Kiệt.