Untitled-4

Phòng đợi rộng khoảng 20m2 là trung tâm căn hộ, được decor với tủ gỗ cổ Đức (1882), lọ hoa Bát Tràng, đèn lụa Hà Nội, tranh treo tường của họa sĩ Hoàng Tuyết Hạnh (mẹ của Mimi). Những túi xách tay cũ mua ở chợ trời Berlin,