Untitled-3

Các bộ ấm trà của gia đình Jakub từ năm 1900-1920, quà cưới của ông bà cho vợ chồng Mimi được trưng bày và sử dụng hàng ngày cùng gốm Bát Tràng. Trên tường là BST đĩa cổ của nữ chủ nhân.
Đồng hồ treo tường hiệu Barometer của CH Séc được sản xuất từ năm 1900 và vẫn được gia đình dùng cho đến ngày nay.
Tác phẩm “Design Subject Flowerpot” bằng thủy tinh của NTK Jakub Berdych (qubus.sz).