van phong 4

Góc phòng
của người điều hành với hệ
thống kệ lạ mắt được thiết kế riêng để xử lý góc phòng khá hóc búa