van phong 2

Chất liệu gỗ hoàn toàn không đắt đỏ lại trở thành điểm nhấn về chi tiết cho một góc phòng.