1

Tủ sideboard lớn màu xanh lục lam nổi bật là một ví dụ cho center-piece ấn tượng. Ảnh: homedecorideas.uk

Tủ sideboard lớn màu xanh lục lam nổi bật là một ví dụ cho center-piece ấn tượng. Ảnh: homedecorideas.uk