La-Seine-Musicale_3

Khán phòng được thiết kế cho các buổi biểu diễn hòa nhạc cổ điển.

Nhà hát La Seine Musicale 3