Xu huong noi that 4

BST Haute Couture Xuân-Hè 2016 CHRISTIAN DIOR Trang bên
Ly rượu Cheers từ Leonardo 253.000VNĐ (leonardodesign.com.za); Đồng hồ Silk từ Koziol 1.130.000VNĐ (koziol.de)
Trang này
Ghế Joa Sekoya, của Philippe Starck 5.400.000VNĐ
(togallcreatorstogether.com); Đèn Josette của Pauline Gilain, Piere-Francois Dubois 11.575.000VNĐ (hartodesign.fr);
Đèn Santorini của Studio Sputnik 5.400.000VNĐ (marset.com); Thảm Silai của Charlotte Lancelot, 39.200.000VNĐ (gan-rugs.com); Ghế Adam và Eva của Kerstin Horlin Holmquist 78.360.000VNĐ
(gubi.dk); Tô và bình Shade của Anne Jorgensen, 1.400.000VNĐ
(muuto.com)