Xu huong noi that 2

BST Haute Couture Xuân-Hè 2016 GIAMBATTISTA VALLI
Trang bên
Gương The O và The Eye của Clara Von Zweighbergk 1.500.000VNĐ (bouf.com); Đèn Pull của Whatswhat 10.280.000VNĐ (muuto.com)
Trang này
Đèn Bell của Andreas Lund & Jacob Rudbeck 7.200.000VNĐ(norman-copenhagen.com); Bình hoa Weight C của Decha Archjananun 4.600.000VNĐ
(specimen-editions.fr); Đèn Vertigo của Constance Guisset, 17.000.000VNĐ (petitefurniture.com); Ghế Visu của Mika Tovanen 15.270.000VNĐ (muuto. com); Ly rượu Tank của Tom Dixon 1.890.000VNĐ
(tomdixon.com); Tủ Marius của Piere-Francois Dubois 36.100.000VNĐ (hartodesign.fr)