Khu-vui-chơi-mô-đun-từ-vật-liệu-sáng-tạo_5

Một trong hai khối mô-đun lớn, có không gian vui chơi bên trong giống như hang động. Ảnh: Luke O’Donovan

Khu vui chơi mô-đun từ vật liệu sáng tạo 3