Khu-vui-chơi-mô-đun-từ-vật-liệu-sáng-tạo_2

Một mô-đun lớn có hình cắt khối. Ảnh: Simon Kennedy

Urban playground central London 1