Khu-vui-chơi-mô-đun-từ-vật-liệu-sáng-tạo_10

Vật liệu nút chai và vải sơn tự nhiên được sử dụng xuyên suốt. Ảnh: Simon Kennedy

Urban playground central London 3