Wutopia-Lab-Monologue-Art-Museum-6

Kính chạy từ sàn lên trần dọc theo hành lang, cung cấp tầm nhìn cho phần còn lại của khu phức hợp.

Wutopia Lab Monologue Art Museum 6