Nhà-khi-ở-xa-nhà_7

Các tác phẩm nghệ thuật trong nhà đều từ những nghệ sĩ là bạn thân quý của gia chủ nên có tính gắn kết với họ rất cao.

Nhà khi ở xa nhà_7