Nhà-khi-ở-xa-nhà_1

Những tác phẩm tranh trong BST của gia chủ là nguồn cảm hứng lớn cho KTS khi bắt đầu công trình.

Nhà khi ở xa nhà_1