Trends 2

9. Đèn Bon Ton, NTK Cristina Celestino, 9.800.000 VNĐ (torremato.com) 10. Đồng hồ Magic Hour World Clock của hãng Driade, 5.688.000 VNĐ (driade.com) 11. Bàn Burin, NTK Patricia Urquiola, 11.316.000 VNĐ (viccarbe.com) 12. Xay cà phê Collar, NTK Daniel Debiasi & Federico Sandri, 1.815.000 VNĐ (stelton.com) 13. Bình sữa Collar, NTK Daniel Debiasi & Federico Sandri, 978.000 VNĐ (stelton.com) 14. Tủ Storage, NTK Chantal Andriot, 23.534.000 VNĐ (tolix.fr) 15. Đĩa The White Snow Luminarie, NTK Atonia Astori, 837.000 VNĐ (driade.com) 16. Đĩa The White Snow Luminarie, NTK Atonia Astori, 837.000 VNĐ (driade.com) 17. Tô The White Snow Luminarie, NTK Atonia Astori, 1.000.000 VNĐ (driade.com)