Xu huong noi that thu dong 2016 3

BST Thu-Đông 2016 ROCHAS Ảnh Mũi Né của Lê Thế Thắng Trang bên 1. Đồng hồ Mozia, NTK Giovanni Levanti, 2.710.000 VNĐ (diamantinidomeniconi.it) 2. Ô cắm hoa Plan, NTK Sébastien Cordoléani, 1.050.000 VNĐ (moustache.fr) 3. Ly và bình Goro, NTK Massimo Barbierato, 997.000 VNĐ (internoitaliano.com) 4. Thảm Luna, NTK Verner Panton, 7.653.000 VNĐ (verpan.com) 5. Đĩa Meadow, NTK Bunzlau Castle, 511.000 VNĐ(bunzlaucastleshop.com) Trang này 6. Đèn Say My Name, NTK Morten & Jonas, 19. 430.000 VNĐ (northerlighting.no) 7. Giá nến Christmas, NTK Trine Andersen, 812.5000 VNĐ (fermliving.com) 8. Gương Randaccio, NTK Gio Ponti, 14.084.000 VNĐ (gubi.dk) 9. Bàn Bell của Classicon, 57.166.000 VNĐ (classicon.com) 10. Bàn Oschich, NTK Mario Tsai, 8.500.000 VND (valsecchi1981. it) 11. Bàn Slim Up, NTK Maurizio Peragalli, 524.000 VNĐ (zeusnoto.com) (bộ bàn mảnh mặt thép hoặc gỗ) 12. Ô cắm hoa Plan, NTK Sébastien Cordoléani, 1.050.000 VNĐ (moustache.fr) 13. Lọ Hexagon, NTK Trine Andersen, 733.000 VNĐ (fermliving.com)