Xu huong noi that 3

BST Pre-Fall 2016 LOUIS VUITTON Trang bên 1. Bàn 3 Galets Outdoor, hãng Matière Grise, 28.110.000 VNĐ (matieregrise-decoration.fr) 2.Ghế Sixties, NTK Frédéric Sofia, 5.380.000 VNĐ (fermob.com) 3. Kệ Units, NTK Aissa Logerot, 43.456.000 VNĐ (oxyo.fr) 10. Tác phẩm Evolution, digital art print 297x420mm của Phuc Van Dang //Phucisme Trang này 4. Đèn Mega Bulb, NTK Sofia Refer, 3.280.000 VNĐ (andtradition.com) 5. Đèn Cross, NTK Thinkk Studio, 6.670.000 VNĐ (specimeneditions. fr) 6. Đèn Bamboo, NTK Arik Levy, 3.650.000 VNĐ (forestier.fr) 7-8-9. Đĩa vintage vẽ tay The Madonna, Balance, With You D210mm của Phuc Van Dang //Phucisme