Safdie-Architects_São-Paulo-medical-centre-5

Các chấm trên màng trong của mái vòm thay đổi, tăng giảm mật độ theo hướng ánh sáng mặt trời chiếu vào khu vườn.

Safdie Architects_São Paulo medical centre 5