Safdie-Architects_São-Paulo-medical-centre-4

Mái vòm được làm bằng kính xốp

Safdie Architects_São Paulo medical centre 4