EDP Playground_4

Không gian phòng khách của Pop-up Playground được bố trí hài hòa bằng những món đồ nội thất từ các thương hiệu Handpick, LAITA, B+, ELEK, và cây xanh từ Thế Hiển garden.

ED Pop-up Playground 4