EDP Playground_11

Workshop Room được bố trí nhiều kiểu ghế từ thương hiệu B+ vừa đáp ứng được yêu cầu về chỗ ngồi, vừa tạo được tinh thần sáng tạo. Ngoài ra, một số góc thiết kế trong căn phòng được dựng bằng ván gỗ của thương hiệu Tekcom.

ED Pop-up Playground 8