EDP Playground_10

Sự xuất hiện của bộ kệ tủ vừa hiện đại, vừa nhiều màu sắc của thương hiệu USM do Nanohome phân phối thể hiện một cách chính xác chủ đề “Thinking in Colors”.

ED Pop-up Playground 7