EDPO-2_4

Vì căn nhà bị chia cắt, khung cửa sổ trở thành
“góc chết” vô nghĩa về mặt công năng. Nhưng đối với ELLE Decoration
, đây là một “khung tranh” rất độc đáo, như dành riêng cho tác phẩm của Tim Phạm.

ED Pop-up Office 2 4