Loro-Piana-HQ_1

‘Apacheta’ tại trụ sở chính của Loro Piana ở Milan, bao gồm đồ nội thất và tác phẩm sắp đặt của Cristián Mohaded.

Apacheta Milan