Bếp-Ringo-Studio_5

Một phòng bên có gương ở ba mặt để tạo ra sự phản chiếu vô hạn của cách bố trí bàn ăn.

Bếp Ringo Studio 5