Bếp-Ringo-Studio_4

Phía sau là không gian màu đất nung hoàn toàn, có bàn trưng bày sản phẩm của thương hiệu.

Bếp Ringo Studio 4