Bếp-Ringo-Studio_3

Nhiều bề mặt được bao phủ bởi những viên gạch hình chữ nhật dài được xếp theo kiểu chồng thẳng.

Bếp Ringo Studio 3