Loewe 05

Không gian tại triển lãm Loewe Craft Prize 2023, Bảo tàng Noguchi, New York | Ảnh: nkubota

Loewe 05