EDIDA 2021 2

Khu vực trình chiếu video tại phòng trưng bày Serpentine. Ảnh: Tư liệu.

EDIDA 2021 2