EDIDA 2021 3

Những chiếc ghế làm từ thân cây bách tùng thu được sau trận bão ở miền bắc nước Ý. Ảnh: Tư liệu.

EDIDA 2021 3