Sustainable

Sustainable Bao bì sản phẩm "sạch" từ vi khuẩn và nấm lên men Nhà thiết kế Emma Sicher người Italia vừa qua đã sử dụng chất thải thực phẩm với vi khuẩn và nấm lên men để tạo nên loại bao bì sản phẩm dùng một...
Sustainable 5 loại vật liệu bền vững mới được đề xuất bởi Seetal Solanki Nhằm đưa ra những đề xuất mới về vật liệu bền vững đầy tiềm năng, Seetal Solanki – nhà sáng lập phòng nghiên cứu Matter đã chọn...
Sustainable BST sản phẩm nội thất Ori - Khi sức khỏe và hạnh phúc được chú trọng Công ty thiết kế Another Country tại Anh đã cùng hợp tác với Ekkist nhằm tạo ra một BST các sản phẩm nội thất chú trọng đến sức khỏe người tiêu dùng
Sustainable Nhà hàng không chất thải tại lễ hội Dutch Festival Trong khuôn khổ lễ hội Dutch Festival, nhóm thiết kế Overtreders W đã dựng nên một không gian nhà tạm với quan điểm không-chất-thải làm nơi phục...