Namibia 8

Một vũng nước hiếm hoi giữa vùng lòng chảo khô cằn La Puerta de San Juan.