Namibia 3

Vết bánh xe đi mãi thành đường trên sa mạc Kalahari.