Namibia 16

Quầy bar ấn tượng trong nhà hàng Canyon Road House gần Fish River CanyonJuan.