Namibia 13

Người dân tộc Damara không mặc quần áo, chỉ quấn một miếng da che phần dưới và bôi một hỗn hợp bột đá để tránh nóng, côn trùng cũng như làm đẹp.